Florence Nightingale

Florence Nightinggale geldt als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Maar wist u ook dat zij een fervente voorstander was van ESSE in de 19e eeuw?

Florence Nightingale, geboren op 12 mei 1820, wordt erkend als de grondlegger van de moderne verpleging. 12 mei staat bekend als de Internationale Dag van de Verpleging, ter ere van haar bijdragen aan het vak.

Nightingale verwierf bekendheid tijdens de Krimoorlog, waar ze de organisatie van de zorg voor gewonde soldaten leidde. In haar correspondentie wordt vermeld dat de ESSE-kachel werd gebruikt voor verwarming, koken en het koken van water. Nightingale benadrukte het belang van regelmatig handen wassen, en een deel van haar schrijven richtte zich op het belang van warme, voedzame maaltijden in militaire kampen en veldhospitalen.

Onze korte film bevat een dankbrief die is gestuurd door Florence Nightingale en is gemaakt met de vriendelijke medewerking en beelden van The Florence Nightingale Museum Trust. Zo ziet u dat de Esse al heel lang een multifunctionele en betrouwbare warmtebron is.